Phíp Metal HF

Có sẵn hàng

Các đầu số: 30# 60# 80# 150# 300#
Độ dày: 12mm
Dùng để mài các sàn có mác bê tông từ 400 trở lên

Vui lòng đăng nhập để viết một bài đánh giá. Đăng nhập