Phíp Metal HF 20#

Có sẵn hàng

Độ dày: 12mm
Dùng để mài các sàn có mác bê tông từ 400 trở lên

Vui lòng đăng nhập để viết một bài đánh giá. Đăng nhập