Đĩa mài metal 180 CWA

Có sẵn hàng

Đường kính: 180mm
Độ dày: 5mm
Dùng để mài các sàn bê tông ghồ ghề, tạo nhám bê mặt

Vui lòng đăng nhập để viết một bài đánh giá. Đăng nhập